سطح فرهنگی و دینی جامعه با برگزاری جشنواره های قرآنی ارتقا می یابد

مدیر دارالقرآن الکریم هرمزگان گفت: برگزاری جشنواره های قرآنی در سطح کشور باعث ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه می شود.

به گزارش دبیر خانه جشنواره قرآن و عترت هرمزگان، ناصر جعفرزاده گفت: قرآن که کلام الهی و نجات بخش انسان ها از جهل و تاریکی است نوید بخش رستگاری اخروی برای مومنانی است که بدان تمسک جسته اند.

 

وی افزود: تعلیم و تربیت نسل جوان مبتنی بر آموزه ها، معارف قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی در میان این نسل می تواند زمینه ساز صراط مستقیم برای نیل به جامعه ای تعالی گرا و تعالی بخش باشد.

مدیر دارالقرآن الکریم هرمزگان با اشاره به نقش برگزاری جشنواره های قرآنی در سطح کشور تصریح کرد: این گونه برنامه های قرآنی باعث ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه می شود و اگر این امر همراه با آسیب شناسی دقیق صورت گیرد تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

جعفرزاده با اشاره به اینکه قرآن کتاب آسمانی و کامل ترین کتابی است که به انسان وحی شده است، اظهارداشت: اگر این کتاب مقدس هرچه بیشتر مورد توجه اولیای تعلیم، تربیت و خانواده ها قرار گیرد اثرات بسیار خوبی در ترویج اندیشه های قرآنی خواهد داشت.


وی با تاکید بر اینکه حضور قرآن در عرصه های مختلف زندگی بشر اثرات خوبی را به همراه دارد، بیان داشت: باید به بحث تفسیر و تدبر در قرآن بیش از پیش توجه شود و فعالیت های قرآنی با شتاب بیشتری پیش رود.