جشنواره صنایع دستی

ویژه ارسال آثار در زمینه صنایع دستی مشخصات هنرمند:

نام(*)
Please type your full name.

نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

کد ملی(*)
Invalid Input

محل تولد(*)
Invalid Input

سال تولد(*)
Invalid Input

شماره تلفن(*)
Invalid Input

پست الکترونیک(*)
Invalid Input

بارگذاری عکس
ورودی نامعتبر

لطفا تصاویر خود را با ابعاد 3در4 سانتی متر وبا حداکثر 500 کیلو بایت ذخیره نمایید

 
ویژه ارسال آثار در زمینه صنایع دستی مشخصات هنرمند:

بخش های شرکت در جشنواره
Invalid Input

تعداد آثار ارسالی
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
Invalid Input